اخلاق در شعر

اخلاق درتعریف وآژگانی به عنوان خلق آمده است و مفهومی چون راه وروش به خودگرفته است. اخلاق آموزه های ناب جاودانی که از تجارب تاریخ وفرهنگ بشرکه به مرور تکامل یافته است رادربرمی گیرد.

بشر در باورهای خود تابع اصولیست که به طورخود آگاه یا ناخودآگاه در رفتارهایش نمایان می شود، درپس این اصول گذاره هایی که بیانگر فضایل اخلاقی و رذایل اخلاقی هستند نقش بسیار مهم و سازنده ای در این خصوص دارند.

جوامعی که راه تعالی وکمال را پیشه کرده اند اخلاق را در بخش های مختلفی از تعالیم و پرورش خود تقسیم کرده اند.

درنظرگاه فیلسوفان نیز از آنجا که آنها همراه با بنیاد باورهای انسانی وپیش فرض های موجود در ذهن انسان می پردازند وآنها را مورد بررسی قرار می دهند به نسبت وضعیت وشرایط مکانی وتاریخی هر فیلسوف ومسائل
مواجه شده با آن درمورد تبیین بنیاد ارزش های اخلاقی بعضاً اختلاف نظر وجود دارد.
ازطرفی در فلسفه تنها به نصیحت وارشاد وتایید ارزش ها همچون مذهب یا عرف پرداخته نمی شود. به این معنی که مثلاً اگر یک ارزش اخلاقی وجود دارد که می گوید دزدی بد است، دروغ بد است فیلسوف آن را درنگاه اول نه تایید می کند ونه رد بلکه او از این می پرسد که چرا دزدی و دروغ بداست ویا اینکه مفهوم دروغ یا مفهموم بدی به چه معنی است که فیلسوف به
نسبت اینکه به این چرای ها وچه معنی داشتن ها چه پاسخی بدهد ارزش های اخلاقی را تبیین می کند که ممکن است با عقاید بسیاری ازعامه مردم همخوانی نداشته باشد.
با این همه قصدما دراینجا این نیست که از نگاه فلسفی به درستی یا نادرستی این نوع ارزش های اخلاقی بپردازیم بلکه می خواهیم خود آن ارزش ها را که ممکن است در اشعار پنهان باشند را نمایان کنیم.

نظربه اینکه فعالیت ما درحوزه ای شعر می باشد به تبیین ارزشهای  اخلاقی موجود در اشعار شعرایی که نقش بسیارمهمی در آموزش جامعه ای عربی ماداشته اند می پردازیم.

شاعروادیب مرحوم ملا فاضل سکرانی در دیوان خود باب حکم ومواعظ چنین می گوید:

ابعطف خل نفسک الصعبه ترجل
سواها  وعن   فرس  غیها  ترجل
ما   تزغر    تره      تکبر     ترجل
ابنفس  متواضعه  وسمحه  وابیه

بنظر می رسد که ارزش اخلاقی دراین شعراین باشدکه

انسانی که صلابت را در وجود خود دارد
دعوت به انعطاف وتواضع و گذشت می کند .. تا از بزرگ منشی وخردمندی دربین جامعه خود بهرمند شود.

اشتراک گذاری:

یک دیدگاه برای “اخلاق در شعر”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *