جهان پس از کرونا

ویروس کرونا پرده ای بود میان انسان پشت پرده و انسان نمایان شده ی امروز !
انسانی که تا پیش از کرونا به فرهنگ و تمدن اش می بالید. به مدنی بودن و شعور بالای انسانی خود افتخار می کرد و هوش خود را سر آمد همه ی موجودات جهان می دانست؛ تا اینکه کرونا پرده را کنار زد، کنار که نه، بر انداخت.
امروز که دنیا دچار و درگیر ویروسی به نام کرونا است، انسان ماهیت وجودی خود را بیش از هر بار دیگر آشکار کرده است.
انسان ثابت کرد که در مواقع حساس و بحرانی از بقیه موجودات که می پندارد از منظر آگاهی و فهم اجتماعی فاقد شعور اند، بیش از همه آن ها به دور از مدنی ات می زید.
کرونا به اثبات رساند که انسان مدرن و تکامل یافته ی توسعه باور، همیشه پشت پرده ای پنهان بوده که تنها زیبایی ها و قدرت اش را به رخ کشد؛ اما امروز یک ویروسِ مرموز که حاصل تجاوز انسان به هوشِ زمین است، هر روز سقوط انسان را به دره ی عجز و ناتوانی نزدیک تر می کند.
کرونا حاصلِ طبیعت و هوش تکامل یافته ی موجوداتی ست که هزاران سال انسان آن ها به چشم تحقیر نگریسته، امروز هوش و ذکاوت و قدرت انسان را به زانو در آورده است.
جهان پس از کرونا جهان دیگری ست. حتی اگر باز  هم پس از کرونا فراموش کنیم؛ انسان گونه ای ناچیز است، اما دیگر این جهان، انسان را جور دیگر خواهد دید و جور دیگر به تصویر خواهد کشید.
[بیایید] با جهان پس از کرونا آشنا شویم و همه چیز را به هوشِ انسان واگذار نکنیم؛ چرا که یک ویروس به راحتی توانست زمین گیرمان کند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *