فروتنی از روی آگاهی

چقدر بخت وخوش شانس هستیم که در زمانه ی ما یک نفر هست باکوشش فراوان وجان سخت، بی آن که نصیحت کند، باکارش، با حال واحوالش، بااستمرارش در انتخاب درست ترجمه هایش، به ما می آموزاند که بی توجه به هر کینه وحسادتی، کار باید کرد.. در عین حال آموزه ی مهم تری هم در رفتار و کردار این مرد هست که همانا تواضع مثال زدنی اش هست.. در طی بیست و پنج سال استمرار در ساحت هنری، با بسیاری افراد از هررنگ وزبان ونژاد وآئین دمخور بوده و هستم، که با قاطعیت می گویم در بسیاری از دوستان و همکاران غرور وتکبر که ناشی از ناآگاهی ست بسیار دیده ام.. اما در وجود این مرد حاشا چیزی، ردی از تکبر و غرور ونفرت یافته باشم.. درباب کاری که می کند هم بشدت آگاهانه و باترسیم یک نقشه ی راه درست، فقط تن به ترجمه ی کتب اندیشه وفلسفه ی اندیشمندان عرب داده است تا خلاء گفت وگوی اندیشه در این باب برطرف گردد.. ترجمه ی های این مرد حتی برای نخستین بار روزنه ی دانشگاه های کشور را به روی اندیشمندان عرب گشود که بیش از این ردی ونامی از آنان در میان دانشگاهیان نبود ویا اگر بود، تنها میان اصحاب اندیشه وکنش گران مباحث فکری بوده است.. از دیگر آموزه های این مرد منظم کارکردن اش هم هست..روزانه نزدیک به ده ساعت کار ترجمه می کند..به یاد دارم وقتی که ازاو درخواست کردم در فیلم سینمایی «سامی» وکما بیش در نقش خودش ظاهر شود، علیرغم این که سخت اش بود، اما از کرج به اهواز آمد ودر گرمای پنجاه درجه جلوی دوربین رفت.. گفته بودم به ایشان یک دستمال گردن سرخ می خواهم، نداشت، رفته بود از خیابان های تهران خریده بود.. این نظم واین تعهدش آموزه ی دیگری بود برای من.. امروز هم تولدش هست.‌. تولدت مبارک جناب «سید محمد آل مهدی».. کل عام والعالم بالف خیر..
پی نوشت : سید محمدآل مهدی در نمایی از فیلم سینمایی «سامی»..

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *