مختصر سخنی با معاون امنیتی وانتظامی وزرات کشور

آقای ذولفقاری سلام..
من دقایقی ست با نام وسمت شما دردولت تدبیروامید!!! آشنا شدم‌. در واقع حسن اتفاقاتی چون روستای «ام انخیلات / ابوالفضل» در این است که افکارعمومی با مسولین ناشناخته و یاکمترشناخته شده ی کشوری آشنا می شوند.
همان مسولینی که سال تاسال درباب رنجی که به «مامردم» جنوب نفتی تحمیل می شود لام تاکام سخن نمی گویند.
من به عنوان عضو کوچکی از جامعه ی بزرگ هنری اهواز پیرامون سخنان جنابعالی در باب روستای «ام انخیلات/ابوالفضل» چند پرسش مطرح می کنم وباقی بقای مردم آن روستا..


یک : قطعأ می دانید کسی که چیزی برای ازدست دادن ندارد، نباید مورد تهدید قراربگیرد. دروغ چرا!؟ لحن شما توأمان تنیده شده با تهدید و ارعاب است. چنین مردمی شایسته ی چنین ادبیاتی هستند!؟

دو:گفته اید ویلا ساخته اند !؟ برمبنای کدام تحقیق و تفحص اسنادی ومیدانی(عکس وفیلم) چنین نتیجه ای حاصل شده!؟ گیریم چند ویلا هم ساخته شده است، ایا همه ی روستا تاوان آن چند ویلا را باید بدهد!؟

سه:گفته اید آن زمین متعلق به بنیاد مستضعفان است!! وقتی خود رئیس بنیاد مستضعفان هنوز در این خصوص سردر گم است، شما چگونه چنین مطلق سخن می گویید!؟ شما چرا برای بررسی تاریخی این روستا حاضر به پذیرش واقعیت نیستید که این روستا، ملک تاریخی واجدادی این مردم است.

چهار:گفته اید «متأسفانه مسولین همه ی حقایق را نمی گویند!!». اتفاقأ پرسش «مامردم» از شما همین است که چرا مسولین همه ی حقایق را نمی گویند!؟

پنج:یک طوری گفته اید سی وپنج خانواربروند شهرک رامین که انگار،از ساختمان وزارت کشور قراراست بروند میدان فاطمی!
شما می دانید شهرک رامین کجای اهوازاست؟ می دانید شهرک رامین فاقد امکانات رفاهی و بهداشتی و بیمارستان است؟ شمامی دانید آن سی وپنج خانوارطی سی سال قطعا دراطراف مرکزاهواز به ارتزاق پرداخته اند!؟حالا اگر قرار باشد به شهرک رامین بروند، چگونه چندین کیلومتربرگردند سر ارتزاق شان؟همه ی مشکلات «مامردم» جنوب نفتی دراین است که درمرکزو بر پایه ی گزارش های امنیتی برای مان تصمیم گرفته می شود.درحالی که بد نیست مدتی دراهواز و از نزدیک موضوع را بررسی کنید.

شش:گفته اید آن اهالی که قانونی ساکن هستند، قطعأ با زدوبند با شهرداری و..توانسته اند ساخت وسازکنند!!خب، ما که منکر زدوبند اداری دراین کشور نیستیم که حالاخوشبختانه شما هم برآن اذعان کرده اید! اما پرسش این است، تاوان را شهرداری با تخلف اش می دهد، یا «مامردم»!؟

هفت:اگرچه سخن فراوان است، اما قطعأ می دانید که موضوع روستای ابوانخیلات/ابوالفضل حقوقی ست و نه امنیتی وانتظامی. بهتر نیست به جای فیصله دادن به مطالبات این مردم، منطق جایگزین تهدید شود!؟
اگر موضوع این روستا، حقوقی نیست وامنیتی ست، بسم الله موضوع هفت تپه راهم حل کنید.

تکمله : بخشی از جامعه ی هنری استان آمادگی مناظره برای شفاف سازی پیامدهای اجتماعی ناشی از برخورد قهری و امنیتی در جنوب نفتی را با وزارت کشوردارند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *