کتانیِ گُلی اثر علیرضا مکتوفی منتشر شد

نویسنده: معصومه باقری مجموعه شعر کتانیِ گُلی با موضوع شعر فارسی قرن ۱۴ که طراحی روی جلد آن را آرمین بادیان انجام داده است، با تیراژ ۵۰۰ نسخه در چاپ نخست، زمستان امسال وارد بازار شد. این کتاب ۱۲۵...