اضافی

نویسنده: نرگس شمس کتاب شعر اضافی اثر نرگس شمس از نشر شانی منتشر شد. نرگس شمس متولد ۱۳۷۱ در استان زنجان است که فعالیت خود را در زمینه ی شعر از سال ۱۳۸۷ نزد مرحوم استاد قنبری در انجمن ادبی فریاد...