بانوی چشمه‌سار

نویسنده: زری جباری کتاب بانوی چشمه‌سار از نشر شانی منتشر شد. کتاب بانوی چشمه‌سار اثر شاعر زری جباری در سال 1399 از نشر شانی منتشر شد. بانوی چشمه‌سار مجموعه شعر نو است و باسادگی و شیوایی سروده شده...

شیرین‌ترین خبر

مترجم: کوثر عبیاوی نزار قبانی در ۲۱ مارس ۱۹۲۳، در خانه‌ای باستانی، درمحله‌ی (مئذنه الشحم) متولد شد، که یکی از محله‌های شهر قدیمِ دمشق بود. وی شعر را از عموی پدرش "ابو خلیل القبانی" به ارث برد_...

روان شناسی اجتماعی مثبت گرا، در خدمت بهزیستی جامعه

نویسنده: حکیم میاحی  روان شناس مقدمه و تعریف «همیشه مثبت فکر کن و قوی باش». اینها عبارت هایی هستند که، ما در زندگی بارها چه از دوست و یا در کتاب های به اصطلاح انگیزشی، با آنها مواجه شده ایم....