بررسی جامعه شناختی آثار تخریبی سد گتوند بر جلگه خوزستان

نویسنده: محمد نبهان؛ پژوهش علوم اجتماعی استان خوزستان استان خوزستان استانی در جنوب‌غرب ایران است که بر کرانهٔ خلیج فارس قرار دارد و مرکز تولید نفت ایران به‌شمار می‌آید. مساحت استان خوزستان...

سجاد حیدری قربانی دیگری از طبقه بازنده

نویسنده: محمد نبهان پژوهشگر علوم اجتماعی پس از جنایت اخیر سجاد حیدری، حجم وسیعی از قضاوت ها، حمایت ها و دشنام های احساسی با بر چسب تحلیل جامعه شناختی به خورد مخاطبین اهوازی و علی الخصوص ایرانی...

پرفروش‌ترین کتاب‌های نشر شانی در دومین نمایشگاه مجازی کتاب

در بخش رمان: کتاب صفر مطلق اثر معصومه باقری در بخش ترجمه: یادداشت‌های زیرزمینی ترجمه سودابه پاس‌لاری ناطور دشت ترجمه مونا سادات ذاکر گتسبی بزرگ ترجمه معصومه بیات سه‌شنبه‌ها با موری...

کلبک اثری متفاوت در حوزه ادبیات فارسی

نویسنده: شط پرس نیره موسوی اولین کتاب خود را با نام شبی در کاخ در سال ۹۳ به چاپ رساند وسه اثر دیگر را به نام های نیم قرن واندی تنهایی، برای عاشقی هیچگاه دیر نیست و زوال تدریجی یک زن را در سال های...

بزرگداشت روز جهانی زبان مادری؛ رویکردی جامعه شناختی به نسبت “گفتمان وفاق” و مسئله قومیت ها

نویسنده: دکتر محمدحسن علایی (جامعه شناس) زیست جامعه شناسانه دو وجه دارد؛ وجهی از آن مختص متخصصین این رشته و ناظر به وجه نظریه پردازانه این رشته و برآمده از عقبه ی تئوریک این رشته به عنوان یک...