یک سال بی توجهی در تنها ایستگاه آتش نشانی شهرستان کارون

به گزارش شط پرس و بر اساس گفته های یک منبع آگاه تنها ایستگاه آتش نشانی شهرستان کارون " کوت عبدالله" بدلیل عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارکنان از سوی پیمانکار و اعتصاب نیروها در چند روز گذشته...

فراموشی رسانه ها و مسئولین!

به گزارش شط پرس یکی از پرسنل آتش نشانی شهرستان کارون بعد از انجام یک عملیات آتش نشانی در ۲۰ آبان ماه، در حین ماموریت با درگیری تعدادی افراد ناشناس از ناحیه دست آسیب دیده و ازآن ناحیه دچار شکستی می...