آزموده را آزمودن خطاست

نویسنده: لفته سه برادران قابل توجه استانداری استان خوزستان؛ فرمانداری شهرستان اهواز؛ اداره کل ورزش و جوانان استان؛ هیئت فوتبال استان؛ نمايندگان محترم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس...