شعر روان

نویسندگان: شبنم میرزایی وند، شایان قیاسوند کتاب شعر روان با همکاری دو شاعر توانای ایران، با محتوای روانشناسی در اواخر سال 1398 در کرج توسط نشر دیبای هنر منتشر شد، این کتاب شعر ارزشمند با تمرکز بر...