شواهد یک حادثه زودگذر

نویسنده :سهیرالتل ترجمه داستان‌کوتاه از ناهید پورصدامی/شهریور 1400 سهیرسلطی‌التل، به سال 1952 در اِربد متولد شد. نویسنده و ادیبی اُردنی، که دارای مجموعه‌های داستانی و نمایش‌نامه است. او در...