ادیب کمال الدین

ادیب کمال الدین شاعر، نویسنده و مترجم عراقی متولد 1953 شهر بابل دارای مدرک لیسانس اقتصاد از دانشکده اقتصاد دانشگاه بغداد در سال 1976 و لیسانس ادبیات انگلیسی از دانشکده زبان دانشگاه بغداد در سال 1999 و...