تا قلبم آرام گیرد

نویسنده و مترجم: ناهید پورصدامی ادهم‌شرقاوی، نویسنده فلسطینی است که در شهر صور لبنان متولد و بزرگ شده‌است. او دارای مدرک کارشناسی‌ارشد ادبیات‌عربی است. وی نوشتن را در بستر طنز آغاز کرد، سپس...