جمال غیطانی

 از چهره‌های رمان‌نویسی معاصر مصر که اصولاً به «دوره محفوظ» معروف است، می‌توان به عبدالحکیم قاسم اشاره کرد که اخیراً به مرگی زودرس در گذشت؛ و بعد از او رمان‌نویسان دیگری چون محمد بساطی، خیری...