‌تا پاسی از ترجمه؛ گفتگوی اختصاصی با سید کاظم قریشی

تصمیم گرفته بودم دست از فعالیت در نشریه‌های مختلف بردارم، امّا پس از مطالعه‌ی گفتگوی اختصاصی "فاطمه نعامی" عزیز با "سید کاظم قریشی" در زمینه‌ی تئاتر عربی اهواز و همچنین مشاهده‌ی تبریک دوستان به...

ادیب کمال الدین

ادیب کمال الدین شاعر، نویسنده و مترجم عراقی متولد 1953 شهر بابل دارای مدرک لیسانس اقتصاد از دانشکده اقتصاد دانشگاه بغداد در سال 1976 و لیسانس ادبیات انگلیسی از دانشکده زبان دانشگاه بغداد در سال 1999 و...