از آرمان شهر تا آرمان روستای دورافتاده

آرمان شهر، مدینه فاضله یا اتوپیا، یک جامعه ی تخیلی است که دارای ویژگی های بسیار مطلوب یا تقریباً عالی برای شهروندان است. این اصطلاح توسط سر توماس مور در كتابی با همین عنوان (اوتوپیا) در سال 1516 به کار...

تعینِ سرنوشت تراژیک در تفکر به ناممکن

«يقول سنحيا و لو تركتنا الحياة الي شأننا فلنكن سادة الكلمات التي سوف تجعل قرّائها خالدين! می‌گوید زنده خواهیم شد، حتی اگر زندگی ما را به حال خودمان رها کند پس سرورانِ کلمات خواهیم بود کلماتی که...