استخوانی در گلو

استخوانی در گلو اثر معصومه باقری است که در انتشارات بیکران دانش منتشر شده و با استقبال بی‌نظیری مواجه شده است. شخصیّت اصلی قصه که داستان از زبان او روایت می‌شود؛ مصطفی نام دارد و آدمِ پریشانی است....