نمايش عربی الرسالة الخالدة

در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهر؛ نمایش عربی الرسالة الخالدة با حضور دكتر خنفرى فرماندار كارون و جمع کثیری از هنرمندان و اقشار مختلف مردم در فرهنگسرای مهدیه به روی صحنه رفت. به گزارش انجمن هنرهای نمایشی...