اهواز آماده تسخیر بازار لباس کشور های عربی است

باسم حمادی را بهتر بشناسیم باسم حمادی متولد ‪ شهر سوسنگرد(خفاجیه) استان خوزستان فوق لیسانس رشته روانشناسی مثبت گرا، معلم آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه. وی از سال 1370 به دلیل علاقه وافری که به شعر و...