پیام تشکر مؤسسه میسان به مناسبت افتتاح مضیف

نویسنده: باسم حمادی حمایتها و دلگرمیها فرهنگ دوستان و تشویق عاشقان میراث فرهنگی در سطح استان و حتی خارج از استان و اصرار آنها بر معرفی فرهنگ و ادب و معماری خاص مردم منطقه عزم ما را مضاعف کرد که...

اهواز آماده تسخیر بازار لباس کشور های عربی است

باسم حمادی را بهتر بشناسیم باسم حمادی متولد ‪ شهر سوسنگرد(خفاجیه) استان خوزستان فوق لیسانس رشته روانشناسی مثبت گرا، معلم آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه. وی از سال 1370 به دلیل علاقه وافری که به شعر و...