تقسیم خوزستان یا تعمیق بحران

نویسنده: مرتضی بیت سیاح تقسیم یک استان نیازمند سال‌ها کار کارشناسی است و نمی‌توان به راحتی و بدون توجه به عواقب آن یک استان را تکه تکه کرد. مسئله یکپارچگی هویتی مهم‌ترین دغدغه مردم خوزستان است...

پذیرش تغییر، امکان استمرار را ممکن می‌سازد

من هر آنجایم که درد آنجاستزیرا که منبر هر دانه‌ی اشک مصلوب شده‌ام"ولادیمیر مایاکوفسکی" شط پرس؛ مجله الکترونیکی اهواز در بستر و زمان پرتنشی زائیده شد؛ در بحبوحه‌ی سیلاب‌ها، گردوغبارها،...