بررسی جامعه شناسی سبک زندگی شهری با رویکرد فراغت جوانان

نویسنده: محبوبه خالق باقری تعریف اوقات فراغت: چنانچه از گروهی از مردم که به‌شکل تصادفی برگزیده شده‌اند، بپرسیم که نظرتان درباره اوقات فراغت چیست پاسخ‌های متفاوتی می‌دهند. عده‌ای ممکن است...