تقسیم خوزستان یا تعمیق بحران

نویسنده: مرتضی بیت سیاح تقسیم یک استان نیازمند سال‌ها کار کارشناسی است و نمی‌توان به راحتی و بدون توجه به عواقب آن یک استان را تکه تکه کرد. مسئله یکپارچگی هویتی مهم‌ترین دغدغه مردم خوزستان است...