جنگ دوم سگ، رمان علمی تخیلی با کمبود تصویرهای ذهنی

قدرت، توانایی دگرگون کردن یک موجود زنده را به کالبد و سپس به شیء دارد. اریک فروم خواننده رمان نمی­­­ تواند از اطلاق احکام عمومی در دنیای نوآوری پرهیز کند. گویا ادبیات را محدود می­­ کند. این محدودیت...