ابراهیم نصرالله

ابراهیم نصرالله ( ابراهیم علی ابراهیم نصرالله ) شاعر و نویسنده فلسطینی – اردنی در تاریخ 2/12/1954 از پدر و مادری فلسطینی که در سال 1948 از زادگاهشان روستای «البریج» توسط اسرائیل از وطن خود رانده شده...