حُریه سلیمان خالق حریر سیاه

حریه سلیمان را بهتر بشناسیم حریه سلیمان، نویسنده‌ی معاصر مصری، زاده‌ی 1973 میلادی در شهر منصوره زاده و فارغ التحصیل رشته‌ی زبان انگلیسی از دانشکده‌ی زبان و ادبیات انگلیسیِ دانشگاه منصوره در سال...