دوئل

دوئل نوشته‌ی آنتوان چخوف نویسنده‌ی مشهور و تاثیرگذار روس برای اوّلین بار در سال ۱۸۹۱ به چاپ رسید. دوئل یکی از معدود داستان‌های بلند چخوف است که با اثرگذاری و کشش داستانی خود، حتّی پس از گذشت یک قرن...