رساله­‌ای در مدح ارسطو و ملامت دوستی‌های صورتی

فرصتي پيش آمد و البته به توصيه­‌ی دوستی فيلسوف نقبی بزنم به فلسفه­‌ی ارسطو؛ از اين باب مي­‌نويسم نقب؛ زيرا نزد خودم كمي به پيشنهاد دوستم در ذهنم خنديدم و به خود گفتم رساله و نگارش­‌های قبل از...

واکاوی نسبت میان گفت‌وگوی فلسفی و دوستی در تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیویی

تقریباً همه‌ی افراد در زندگی با پرسش‌هایی از جمله؛ «ما از کجا آمده‌ایم؟»، «انجام چه کاری خوب یا بد است؟»، «بعد از مرگ به کجا می‌رویم؟»، «چرا شب و روز می‌گذرد؟»، «چرا ما هستیم؟»، «چرا من باید با...