اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه کلانشهر اهواز از تاکسی های اینترنتی پیشی گرفت

یکی از حوزه هایی که جهت کنترل پاندمی کرونا کمتر به آن توجه شده ناوگان حمل نقل شهری ست که دائما کانون انتشار ویروس کرونا و انتقال ان است. به گزارش شط پرس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه کلانشهراهواز با...