اکنون، چو بیدار می‌شوی به ‌یاد آر

«اکنون، چو بیدار می‌شوی به ‌یاد آر» اکنون چو بیدار می‌شوی، به‌یاد آر واپسین رقص قو راآیا در خواب با فرشتگان کوچک رقصیده‌ای؟آیا تو را برافروخت پروانه؛آن هنگام که در پرتو ابدی گل می‌سوخت؟آیا به...

ثلاث قصائد مترجمة

(1) "مكاشفات جسدها" جميلتي! نظراتكِ زهرة إفترار كرمة الصباح وبراعم قبلاتكِ عطر الرياح المنساب إذا نسّمتِ على ذاكرتي المبعثرة محتم سيتضمخ جسدي برائحة الربيع أيتها الجميلة! أنا،كبرياء منهار...

انگل، استعاره‌ای بدخیم

آغاز فیلم ما را بی‌درنگ در دل محله‌ها و زاغه‌نشینان و تهی‌دستانی پرتاب می‌کند؛ که جبر اقتصادی و جبر سیستماتیک نظام سرمایه‌داری آنان را دست خوش بلایا کرده‌است. جبری که حاکی از آن است که انسان چه...

خاطرات آبله‌رو اثری از میخائیل نعیمه و ترجمه‌ی صالح بوعذار

در ابتدا و قبل از پرداختن به موضوعات کتاب، آنچه بیش از هر چیز می‌تواند حائز اهمیت نقد باشد، بحث ترجمه است. بی‌شک برای جامعه‌ی ادبی یک کشور، مترجمان، معرفان آثار جهانی به شمار می‌روند و مترجم به...

خویشتن به مثابه جهان و جهان به مثابه خویشتن

در جهانی متکثر و متکسر می‌زییم که دال‌های بی مدلول یا چند مدلولی هژمونی غالب هستند و نشانه‌ها و نمادهای پیشینی قراردادی دیگر مرکزیت خویش را از دست داده‌اند و حتی دیگر استعاره‌های مفهومی لیکافی...

خاطرات آبله رو (مذکرات الارقش)

میخائیل نعیمه (۱۹۸۸-۱۸۸۹) از ادیبان بزرگ مهاجر و عضو ( الرابطة القلمية) و از منتقدان و اندیشمندان برجسته ادبیات معاصر عربی به شمار می‌رود. از وی آثار فراوانی به یادگار مانده است که از جمله آنها...