حاضر به خوابیدن در خانه‌ی اشباح نیستم

سعدی یوسف در ابوالخصیب، بصره به سال 1934 میلادی متولد شد. تحصیلات دبیرستان را در بصره به اتمام رساند. امّا پس از دریافت لیسانس افتخاری و گذراندن یک دوره زندان در دهه‌ی 70، عراق را ترک کرد چرا که به...