هوموسکسوالیته در مردان

نویسنده: سهیلا شاکری اصل ویراستار علمی: حکیم میاحی مقدمه همجنس‌گرایی یا میل به هم‌جنس، تاریخی بسیار کهن دارد؛ به‌طوری که می‌توان گفت این انحراف یکی از باسابقه‌ترین انحرافات بشری است...