میراث احمد شاملو در دو کتاب مرجع

 درباره زنده یاد احمد شاملو، تا همین اواخر از داشتن مرجعی  که گنجینه عظیم فعالیتهای فرهنگی او را یکجا جمع کند محروم بوده‌ایم. اما این مهم در سالهای اخیر تحقق یافته و اکنون دو کتاب مرجع، با چاپ و...