شبی که خواب سیاه‌ترین کابوسش بود

شاعر: شبنم میرزایی‌وند خانه‌تکانی نکنید جمعه زن دل‌مرده‌ی خانه ویار خاطره دارد عکس تو دلش را زیر و رو می‌کند در این کوچه بی‌دیوار پرسه می‌زند خرده‌های یادی که میهمانِ خانه‌ی...

با ما؛ درياچه‌اى به پروازست

و چنین گفتاولين نفرشانمرا كنار خودم خاک كنيدروى سنگ قبرم بنويسيدنيامده بود كه بماندبنويسيد رفت"تا به مرگى كه در اوست خو كند"با خوابشبه خواب شدندكوه و جنگل و درياماه و كرانه و سنگمگر ستاره‌ى صبحكه...

آفاق شاعرِ اصلن چرا ابدان

آفاق شوهانی شاعر، نویسنده و منتقد ادبی ایرانی، فارق التحصیل رشته ادبیات و زبان فارسی در سال 1346 در شهر ایلام زاده شد، اشعار وی به زبان فارسی بسیار ساده، روان و عموماً همراه با تشبیه و استعاره های...