سرزمینی بکر برای تبار شناسان

نویسنده: محمد نبهان تبارشناسی به معنی دانستن تبار اشخاص و مطالعهٔ تبارنامه است. تبارشناسی، در هر زمانی اهمیت بسیار داشته‌است، زیرا روابط اجتماعی و سیاسی بر اساس خویشاوندی بوده‌است. در...

مسجد شیخ نبهان (اول)؛ قدیمی ترین بنای تاریخی کلانشهر اهواز

نویسنده: محمد نبهان مسجد شیخ نبهان (اول) در ساحل شرقی رودخانه کارون بر بلند ترین نقطه شهر اهواز قدیم بر روی تپه های عامری واقع شده است. آن چه در تاریخ شفاهی منطقه و به نقل از خانواده بیت نبهان مذکور...