آنِ ابری

«حالة غيمة» غيمةٌ من كلامٍتتبخّرُ من جثث الأنبياءْو تغطّي الفضاءْ..«آنِ ابری» ابری از کلمهتبخیر می‌شود از پیکر پیمبرانو فرا می‌گیردفضا را. آدونیسترجمه: صالح بوعذار آدونیس یکی از بزرگترین...

تاکستانی در رهگذر (کرم علی درب)

میخائیل نعیمه (1988-1889) از ادیبان بزرگ مهجر و عضو «الرابطه القلمیه» و از منتقدان و اندیشمندان برجسته‌ی ادبیات معاصر عربی به شمار می‌رود. او یکی از جریان‌سازترین ادیبان لبنان و از پیشگامان مکتب...

انگل، استعاره‌ای بدخیم

آغاز فیلم ما را بی‌درنگ در دل محله‌ها و زاغه‌نشینان و تهی‌دستانی پرتاب می‌کند؛ که جبر اقتصادی و جبر سیستماتیک نظام سرمایه‌داری آنان را دست خوش بلایا کرده‌است. جبری که حاکی از آن است که انسان چه...

خاطرات آبله‌رو اثری از میخائیل نعیمه و ترجمه‌ی صالح بوعذار

در ابتدا و قبل از پرداختن به موضوعات کتاب، آنچه بیش از هر چیز می‌تواند حائز اهمیت نقد باشد، بحث ترجمه است. بی‌شک برای جامعه‌ی ادبی یک کشور، مترجمان، معرفان آثار جهانی به شمار می‌روند و مترجم به...

خویشتن به مثابه جهان و جهان به مثابه خویشتن

در جهانی متکثر و متکسر می‌زییم که دال‌های بی مدلول یا چند مدلولی هژمونی غالب هستند و نشانه‌ها و نمادهای پیشینی قراردادی دیگر مرکزیت خویش را از دست داده‌اند و حتی دیگر استعاره‌های مفهومی لیکافی...

دو شعر

دکتر صالح بوعذار (۱۳۶۰ خرمشهر) شاعر و مترجم. وی تا کنون دو اثر از میخائیل نعیمه ترجمه کرده است و شعرهای بسیاری از شاعران معاصر عرب را ترجمه و در سایت‌ها و مجلات و محافل ادبی از جمله: مجله ادبی پیاده...