عشق به روایت مرزها؛ تصویر نویی به روایت واژه ها از آبادان سال ١٣۵٧

عشق به روایت مرزها با داستانی جذاب و پرحادثه، با پس‌زمینه‌ای از زمین‌خواری‌های رضا خان، در آبادانِ سال ١٣۵٧ آغاز می‌شود. از شهری بندری می‌گوید که در اوج شکوفایی و شهرت جهانی‌اش، در تب و تاب...