استرس و کرونا

نویسندگان: دکتر شبنم میرزایی وند، پروانه فراهانی و امیر رازقی استرس و سلامتی شما: استرس احساس تنش عاطفی یا جسمی است. این می تواند از هر واقعه یا فکری ناشی شود که باعث شود شما ناامید ، عصبانی...