تاثیر بحرانهای ناشی از پالایشگاه ها بر بافت مسکونی پیرامون آن با دیدگاه پدافندغیرعامل مطالعه ی موردی بافت محله ی بریم آبادان

- چکیده ایران یکی از کشورهای تاریخی و بلاخیز دنیا می باشد که همواره مهد تمدن و فرهنگ بوده است. تمدن و تاریخ این کشور در جنبه های مختلفی نمود پیدا کرده که یکی از آنها، بناهایی است که از هزاران سال پیش...