شاعری که خودش بود..

نخست : سال هشتاد و شش بود که دوست فرهیخته ای که مترجم و نویسنده و پژوهش گر نامداری ست از تهران آمد وگفت به اتفاق هم به دیدار شاعر نامدار عرب اهوازی؛ «ملافاضل سکرانی» برویم. گفتم به چشم. دوربین...

هستی و موسیقی

جوامعِ امروزه، در جاي جاي اين كرهٔ پهناورِ خاكي، گرايشِ فراوانی به موسيقي دارند. در این زمانه ، موسيقي كاربردي بنیادین به خود گرفته، به نحوي كه در هر كجا باشيم و در هر شرايطي،صداي موسيقي به شيوه هاي...

موسیقی در ایستگاه اهواز

- سبك علوانيه اين سبك از آواز، از ابداعات مرحوم علوان الشويع از اهالي دورق يا شادگان است كه در حدود صد سال پیش مي زيسته است. این نوع موسیقی و لحن پس از مدت زماني کوتاه مورد استقبال عامهٔ مردم و سایر...