طلبه‌های جهادی در بیمارستان‌ها چه کردند؟/ ویروس کرونای قم متفاوت بود!

از پنجم اسفندماه با راه‌اندازی ستاد بحران حوزوی‌ها طلبه‌های جهادی برای کمک به بیماران کرونایی و کادر درمانی وارد بیمارستان‌ها شدند و تلاش‌های زیادی کردند که در این گزارش گوشه‌هایی از آن را تصور...