خورشت پرپین

خورشت پرپین یکی از غذاهای مخصوص جنوب کشور می باشد که در اهواز قدیم و خصوصا بوشهر یعنی عمدتا در مناطق عرب نشین و گرمسیر بسیار محبوب بوده و هست. پرپین در مناطق گرمسیر کِشت و برداشت می شود، این گیاه...