مدفونه با ماهی جنوب

نویسنده: ندا اهوازی سلامی گرم در این روزهای سرد و عالیه زمستانی بر همه عزیزانی که اشپزی رو در مجله ی ما دنبال میکنن. امروز تصمیم دارم یک غذای سنتی جنوبی رو برای شما به صورت جز به جز آموزش بدم...

خورشت ماهی

آموزش تصویری خورشت ماهی که در اهواز قدیم پخت و جزئی از غذاهای میراثی این ناحیه محسوب می شد؛ لازم است به این نکته نیز اشاره کنیم که متاسفانه در سال های اخیر بخش وسیعی از غذاهای میراثی و تاریخی ما از...

عَلِگ

عَلِگ، به نوعی از انواع پخت سنتی ماهی، در اهواز قدیم می گویند، همانطور که می دانید ماهی صبور ماهی فصلی ست این ماهی دو سوپر آروارهٔ بالایی دارد و پشت سر پوش آب ششی آن ها یک لکه سیاه وجود دارد که به...