درگاه تشیع در آستانه تخریب

به گزارش شط پرس در ادامه از بین رفتن سلسله وار خانه های تاریخی اهواز قدیم، این بار نوبت به خانه حبطه رسید .. این خانه تاریخی محل تولد شیخ نبهان دوم، از خانه های شاخص اهواز قدیم به شمار می رفت که به...