فراموشی رسانه ها و مسئولین!

به گزارش شط پرس یکی از پرسنل آتش نشانی شهرستان کارون بعد از انجام یک عملیات آتش نشانی در ۲۰ آبان ماه، در حین ماموریت با درگیری تعدادی افراد ناشناس از ناحیه دست آسیب دیده و ازآن ناحیه دچار شکستی می...