معرفی اپلیکیشن‌های گردشگری پرکاربرد

نویسنده: نجلا درخشانیصنعت گرد‌شگری یکی از حوزه‌هایی است که پتانسیل‌های فراوانی برای استفاد‌ه از اپلیکیشن‌های موبایل د‌ارد‌ و توانسته است همکاری خوبی با این تکنولوژی جد‌ید‌ د‌اشته باشد‌. به...

صالحی: «مختومقلی فراغی» هم­‌نفس با مردم از دردها و دغدغه­‌های روزگار خویش سرود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همایش بزرگداشت مختومقلی فراغی پیامی صادر کرد. متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است: «ایران زمین از دیرباز تا به امروز همواره مهد فرهنگ و شعر و ادب بوده است. جای جای این...