سوق العریان و همه کافه های لب شط

نویسنده: محمد نبهان - سوق العریان، بازاری با قدمت 133 ساله سوق العریان یا باصطلاح بازار برهنه، اختصاصاً بازار، انبار و توشه کالاهای بخش علیای کارون در شمال اهواز قدیم به حساب می آمد. این بازار...

ماهیگیران اهواز قدیم، منزویان دلسوز

ابو جاسم در حال ماهیگیری بود، به او نزدیک شدم از او درباره وضعیت ماهیگیری سنتی اهواز قدیم پرسیدم، سری تکان داد و خندید و گفت : اوضاع بد است خیلی خیلی بد .. انگشت اشاره اش به قایق های موتوری بود که با...

صد ها سال ماهی گیری لب شط کارون

ماهی گیری به دو دسته تقسیم می شود ، ماهی گیری تفریحی و ماهی گیری تجاری ، در سال های اخیر به دلیل عدم لایروبی رودخانه ، کوچک شدن حریم رودخانه و کم شدن حجم آب ، ریختن فاضلاب های صنعتی و غیر صنعتی به...