عزت نفس

نویسندگان: شبنم میرزائی وند و پروانه فراهانی ((به خودت ایمان داشته باش)) این پیامی است که ما دائماً در کتابها ، نمایش های تلویزیونی ، کمیک های ابرقهرمانی و افسانه ها و افسانه های رایج با آن روبرو...