حرث در رمان هرس نوشته نسیم مرعشی

در لغتنامه دهخدا هرس را به معنای بریدن شاخه های زیادی درخت معنا کرده اند٬ واین نامی است که نسیم مرعشی بر دومین تجربه داستانی خود نهاده است که در سال ۹۶ توسط نشر چشمه منتشر شده است. نویسنده در رمان هرس...